elim

Elim is een centrum voor intensieve psychotherapie. Mensen die vastgelopen zijn in de verhouding tot zichzelf, tot anderen of tot de zin van het leven, kunnen hier terecht. Vaak hebben ze ondervonden dat ambulante therapie ontoereikend is.

Elim biedt psychotherapie vanuit verschillende invalshoeken, met een belangrijke klemtoon op niet-verbale therapie. Na een kennismakingsperiode wordt in overleg tussen team en cliënt een programma op maat samengesteld. De mooie en groene omgeving, alsook de zorgzame bejegening dragen bij tot verstilling en verdieping van het therapeutisch proces.

De behandeling heeft een explorerende focus en is gericht op duurzame verandering.

Meer info over het kennismakingsgesprek Emmaus
PC Bethanië
elimart