Aanmelding

AANDACHT: omwille van een te lange wachtlijst houden we voorlopig geen kennismakingsgesprekken. U kan ons terug contacteren en een afspraak maken vanaf 1 februari 2022 via administratie.elim@emmaus.be of 03-317 11 00.

 

Aan een opname in elim gaan meerdere kennismakingsgesprekken vooraf om samen na te gaan en in te schatten of een therapeutisch proces in elim een goed antwoord kan bieden op uw hulpvraag. 

Een afspraak voor een kennismaking wordt gemaakt met de onthaalmedewerkers op het nummer 03 317 11 00.  
Het onthaal is elke werkdag bereikbaar tussen 8.30 en 16.30 uur. Zij plannen het gesprek voor u in.  

U hebt eerst een gesprek met de kennismakingscoördinator. In dit kennismakingsgesprek wordt ingegaan op uw hulpvraag en motivatie voor opname. Indien een behandeling in elim aangewezen kan zijn, volgt een tweede gesprek met  een cliëntbegeleider om de hulpvraag verder te verkennen. Tot slot is een rondleiding voorzien in het centrum. U krijgt dan informatie over het therapieaanbod en de dagelijkse werking. 

Als u graag iemand wil meebrengen tijdens de kennismaking, mag deze persoon de rondleiding bijwonen. De gesprekken voert u individueel. 

Enkele dagen na de kennismaking wordt u op de hoogte gebracht over ons advies of u in elim een verblijf kan starten. 
Afhankelijk van het advies bespreken we met u een startverblijf in elim of doorverwijsmogelijkheden.
 

Wanneer is elim niet aangewezen? 

Omwille van het open behandelklimaat komen problematieken die intensieve nabijheid vereisen niet in aanmerking zoals psychose, acuut suïcidegevaar of verslavingsproblematiek. Hiervoor is een meer passende hulpverlening aangewezen. 
Bij aanmelding is de eerste crisis voorbij. Tot de leeftijd van 23 jaar is er voorafgaandelijk telefonisch overleg met de psychiater alvorens een afspraak gemaakt kan worden.

Aanmelding
Emmaus
PC Bethanië
elimart