Behandelaanbod

Tijdens het verblijf krijgt elke cliënt een individueel programma dat bestaat uit vier of vijf verschillende therapievormen gespreid over zes tot negen therapiemomenten per week. Dit programma wordt na de ontmoetingsperiode van vier weken samengesteld uit een waaier aan groepstherapie en individuele therapie.

Er zijn therapieën vanuit verschillende theoretische kaders met name gedragstherapie, systeemtherapie en psychoanalyse
De verschillende vormen van niet-verbale therapie zijn danstherapie, psychomotore therapie, dramatherapie, beeldende therapie en muziektherapie. Er wordt gezocht naar een gepast evenwicht tussen individuele en groepsdynamische focus, tussen exploratie en ondersteuning en tussen cognitief en lichaams-  en ervaringsgericht werk.  

Het programma wordt op maat samengesteld en blijft behouden doorheen het verblijf zodat een therapeutische relatie zich in de diepte kan ontwikkelen. Op indicatie kan het programma aangevuld worden met administratieve- en maatschappelijke ondersteuning, communicatiecoaching, relatie- en familietherapie, begeleiding bij sport en spel. 

Elke cliënt heeft regelmatig een gesprek met de psychiater. Hij behoudt het overzicht over de therapeutische behandeling, ondersteunt het proces met medicatie wanneer dit aangewezen is, en verzorgt de communicatie met verwijzers, arbeidsgeneesheer, verzekeringsinstanties,... Hij is de eindverantwoordelijke van de behandeling.

De persoonlijk begeleider houdt doorheen het verblijf in elim de vinger aan de pols.

De intensieve therapiesessies worden afgewisseld met momenten van vrije tijd waarin ruimte is om stil te staan, om te ervaren wat de therapieën teweegbrengen, om te ontspannen, te sporten of om elkaar te ontmoeten. Het mooie gebouw, de groene omgeving en de zorgzame bejegening dragen bij tot verstilling en rust. Gesprekstherapie

Gesprekstherapie is een meer gekende vorm van therapie. Doorheen het samen spreken en luisteren binnen een...

Niet-verbale therapie

Niet-verbale therapie is een krachtige toegangspoort om diepere lagen in de belevingswereld te benaderen en in beweging ...

Emmaus
PC Bethanië
elimart