Psychotherapie
ELIM, centrum voor psychotherapie, wil een plek zijn waar mensen in alle rust en geborgenheid, via een psychotherapeutisch proces zich kunnen herbronnen, (her)ontdekken en zich kunnen vinden. Ze kunnen er zin zoeken en zin geven aan hun leven om daarna hun levenstocht verder te zetten.

Wat is psychotherapie?

ELIM richt zich tot mensen die, om uiteenlopende redenen, aan zichzelf willen werken en daarbij psycho-therapeutische ondersteuning kunnen gebruiken.Een team van psychotherapeuten, vaktherapeuten, cliëntenbegeleiders en een maatschappelijk werker ondersteunen de cliënt.

Lees meer...
 
Aanbod en werking

Omdat  iedereen uniek is, wil ELIM zorg op maat aanbieden. Dat houdt in dat het zorgaanbod nauw aansluit bij de zorgvraag en de eigenheid van de cliënt. Daarom biedt ELIM diverse methoden aan waaruit in het belang van de cliënt een zorgprogramma kan opgebouwd worden.

Lees meer...