Over ELIM

‘ELIM' is een naam die behoort tot ons cultureel erfgoed. Volgens de overlevering is ELIM de naam van een bijzondere oase. Het Hebreeuwse volk, dat op de vlucht was voor verdrukking en slavernij en op zoek naar geluk, hield er halt. Na een zware tocht door de woestijn konden de mensen er tot rust komen en krachten opdoen, zich herbronnen en oriënteren alvorens hun tocht verder te zetten.

ELIM, het centrum voor psychotherapie in Kapellen, wil in het drukke leven van mensen ook een oase zijn. In een open omgeving, dicht bij de natuur, wil ELIM mensen de kans bieden om tot rust te komen, stil te staan bij zichzelf en hun problemen aan te pakken om te trachten als ‘sterker' mens weer op pad te gaan.Mensvisie

In ELIM wensen we naar mensen te kijken vanuit ieders uniek-zijn. Elk mens is uniek vanuit zijn eigen wordingsgeschiedenis wat maakt dat men is wie men is.

Lees meer...
 
Waarden

De mensvisie die we in ELIM belangrijk vinden, willen we tot uiting brengen door een aantal waarden te koesteren en vorm te geven.

Lees meer...
 
Zorg op maat

ELIM wil zorg bieden op maat van elke cliënt. Daarom moet het zorgaanbod zo nauw mogelijk aansluiten bij de zorgvraag én de eigenheid van de cliënt.

Lees meer...
 
Therapeutische staf
In ELIM werken mensen vanuit verschillende therapeutische methoden. Zij genoten één of meerdere opleidingen aan kwaliteitsvolle universiteiten en erkende toonaangevende centra en instituten.
Tevens beschikken zij over een ruime ervaring en blijven ze bezig zich verder te vormen en hun eigen professioneel handelen te toetsen.
Lees meer...