Een oase voor mensen
Het is belangrijk dat een verblijf in een centrum voor psychotherapie in alle rust, geborgenheid en sereniteit kan verlopen. Een goede verblijfsaccommodatie betekent ook een ondersteunde factor in het psychotherapeutisch proces.
ELIM wil er naar streven de cliënt een ‘oase van rust' te bieden.
De waarden van ELIM kunnen in acht kernwoorden samengevat worden.
Deze waarden komen tot uiting in de omgang met elkaar en worden ook zo weergegeven in de architectuur van het centrum.

De acht kernwoorden zijn:

RUST - OPENHEID - LICHT - STILTE - GEBORGENHEID - WARMTE - SAMENHORIGHEID - RESPECT

In het centrum worden de hotelfunctie, de therapiefunctie en de staffunctie ruimtelijk van elkaar gescheiden.

In de verblijfsaccommodatie wordt de cliënt benaderd als een gast in een hoogwaardige accommodatie en met een respectvolle dienstverlening.

In de therapieruimtes wordt het psychotherapeutisch proces individueel of in groep begeleid en ondersteund. Zo zijn er de consultatieruimtes voor individuele psychotherapie, de lokalen voor groepsgesprekken en voor creatieve therapie.

Daarnaast zijn er ook aparte stafruimtes voorzien waar de zorgverleners hun therapeutische opdrachten kunnen voorbereiden, waar ze met mekaar kunnen overleggen en nabesprekingen houden.

Verblijfsaccomodatie

ELIM onderschrijft drie architectonische waarden in het gebouw.

Schoonheid als uiting van respect voor de gebruiker.
Stevigheid als uiting van overtuiging.
Bruikbaarheid waarbij de ruimtes zelf dienen uit te nodigen tot een bepaald gebruik.

Er wordt in de verblijfsaccommodatie en het park een onderscheid gemaakt in een actieve zone en stille zone.

In de actieve zone bevinden zich de ruimtes waar de cliënten mekaar kunnen ontmoeten, initiatief kunnen nemen of bepaalde activiteiten kunnen ontwikkelen.

De stille zone is een waarborg voor stilte en rust. Deze zone stimuleert reflectie.

Lees meer...

verblijfsaccomodatie_klein.jpg

Park

Ook in de groene en gezonde omgeving rond het gebouwencomplex kan men terecht in een actieve en in een stille zone. Een pad leidt de wandelaar doorheen het park.

Lees meer...

park_klein.jpg