Verblijf

ELIM kiest voor een duidelijk onderscheid tussen ruimten met een hotelfunctie en ruimten met een therapiefunctie, tussen rust en ontspanning enerzijds en de psychotherapeutische arbeid anderzijds.

De cliënt gaat telkens bewust van zijn verblijfplaats naar zijn werkplaats. Om het verblijf van de cliënt vorm te geven kan men gebruik maken van de verschillende faciliteiten die ELIM aanbiedt.

Elke cliënt volgt een therapieprogramma op maat. De therapiesessies gebeuren in de daartoe bestemde locaties. Tussen twee sessies in kan men vertoeven in de ruimtes waar men kan uitrusten, reflecteren, gesprekken aanknopen, mensen ontmoeten.

De verschillende verblijfruimten met hotelfunctie moeten het verblijf in het psychotherapeutisch centrum zo aangenaam mogelijk maken en hebben vooral een ondersteunende functie.

Van de cliënt wordt verwacht dat hij zoveel mogelijk zelf zin geeft aan zijn verblijf in ELIM.

Om het therapeutisch proces optimaal te laten verlopen is het niet mogelijk onderbrekingen, zoals verlof, te voorzien.