Nazorg

Na een verblijf in ELIM kan de cliënt verwezen worden naar een ambulante nazorg. Zo hoeft de rode draad van het psychotherapeutisch proces niet onderbroken te worden.