Psychotherapie en kunst
Artikel index
Psychotherapie en kunst
Pagina 2

 

 

ELIMART MANIFEST

ELIMart wil een brug slaan tussen kunst en psychotherapie en wil deze laten bewandelen door zowel de cliënten van het psychotherapiecentrum als door bezoekers van buitenaf.

 Het gaat om kunstmanifestaties die op geregelde tijdstippen op het domein van ELIM georganiseerd worden met als thema het "kleine" lijden. We doelen hiermee op de psychische moeilijkheden van elke dag en denken hierbij aan fenomenen als (faal)angst, besluiteloosheid, afgunst, zwaarmoedigheid, verveling, obsessie maar ook roes, grensverlies, doodsverlangen, etc...Dit lijden is ogenschijnlijk "klein" omdat het niet vreemd of spectaculair is. Het gaat om verschijnselen die voor iedereen herkenbaar zijn, doch die vaak "klein" worden gehouden en opgesloten in achterkamertjes. Dit in grote tegenstelling tot lichamelijke problemen die uitgebreid bediscussieerd worden in de dagelijkse ontmoetingen van mensen.

 Dit "kleine" lijden neemt niet zelden kwellende proporties aan en drukt dan ook zijn stempel op het dagelijkse leven van heel wat mensen. Het vormt als het ware de zelfkant van het bestaan. ELIMart wil deze achterkamertjes nu eens openbreken, dan weer begluren door het sleutelgat. Het wil voor deze spoken van iedereen  een forum aanbieden. De gebruikte media kunnen zeer uiteenlopend zijn: beeldende kunst, muziek, dans, literatuur... De exposerende kunstenaars zijn niet de cliënten van ELIM maar mensen van buitenaf die op professioneel niveau met kunst bezig zijn.

Het project wil in eerste instantie een innerlijke dialoog op gang brengen.  Kunst kan immers ontroeren, beroeren en vervoeren. Ze geeft vorm aan ongevormde gevoelens, ze heeft ons iets te zeggen over datgene waar we (nog) geen woorden voor vinden. Ze biedt herkenning, troost, een nieuw perspectief. Op die manier geeft kunst aan de toeschouwer de gelegenheid stil te staan bij het eigen "kleine" lijden. Voor de cliënten in het centrum is kunst aldus een kanaal waarmee ze hun therapeutisch proces kunnen verrijken.

Daarnaast wil het project ook een aanzet zijn om de dialoog met anderen aan te gaan. Kunst is een ingangspoort waarlangs gevoelige thema's  bespreekbaar kunnen worden gemaakt. Een gedeelde kunstervaring heft grenzen op tussen mensen. ELIMart wil dus ook mensen bewust maken van de alledaagsheid van hun "kleine" lijden. Met deze doelen onderscheidt ELIMart zich duidelijk van de vele initiatieven die via kunst psychiatrische ziekten willen destigmatiseren.