Mensvisie

In ELIM wensen we naar mensen te kijken vanuit ieders uniek-zijn. Elk mens is uniek vanuit zijn eigen wordingsgeschiedenis wat maakt dat men is wie men is.

Die geschiedenis is nooit af, maar voortdurend in ontwikkeling waarbij het nu het verleden is van straks. Het is een hoopvol gegeven dat stelt dat mensen voortdurend in wording zijn en al of niet bewust (mee)schrijven aan hun eigen geschiedenis.

Vanuit die eigen wordingsgeschiedenis zal ieder mens dan ook betekenis verlenen aan ‘de werkelijkheid', of anders gezegd, elkeen creëert zijn eigen werkelijkheid door een voortdurende betekenisverlening vanuit zijn eigen wordingsgeschiedenis.

Dit wil zeggen dat we vanuit dit mensbeeld mensen ‘niet willen herleiden tot', maar voortdurend trachten mensen te ontdekken in hun uniek-zijn.