Waarden

De mensvisie die we in ELIM belangrijk vinden, willen we tot uiting brengen door een aantal waarden te koesteren en vorm te geven.

Centraal staat het oprecht respect voor elke mens.
Dit steunt op twee waardenassen: 

waardenas

Elke as verbindt twee waarden die elkaar onlosmakelijk ondersteunen.
Die waarden vormen de fundamenten waarop de concrete werking van ELIM gebouwd wordt.