Therapeutische staf
In ELIM werken mensen vanuit verschillende therapeutische methoden. Zij genoten één of meerdere opleidingen aan kwaliteitsvolle universiteiten en erkende toonaangevende centra en instituten.
Tevens beschikken zij over een ruime ervaring en blijven ze bezig zich verder te vormen en hun eigen professioneel handelen te toetsen.

Met overtuiging verdiepen ze zich in hun eigen specialisme, maar met een diep respect en waardering voor de aanpak en kennis van de collega's therapeuten.
Zo ontstaat er een vruchtbare dialoog die het mogelijk maakt voor cliënten om, in overleg, te zoeken naar een aanpak, een combinatie van therapieën, die het meest aansluit bij de noden die ze in zichzelf ervaren.

Het team bestaat uit psychotherapeuten, vaktherapeuten, cliëntenbegeleiders en een maatschappelijk werker.

De psychotherapeuten zijn psychiaters en psychologen met een specialisatie in de psychotherapie, respectievelijk de psycho-analytische, de (narratief) systeemtheoretische en de cognitief-gedragstherapeutische psychotherapie.

De vaktherapeuten voeden en ondersteunen het psychotherapeutisch proces op een meer non-verbale en ervaringsgerichte manier. Zij vertrekken vanuit beweging, expressie, muziek, dans, drama en beeldend materiaal.

De cliëntenbegeleiders staan het dichtst bij de cliënt. Zij zijn de coach die de cliënt begeleidt in zijn psychotherapeutisch proces. Bij de cliëntenbegeleiders kan men altijd terecht voor ondersteuning, informatie, een open en verhelderend gesprek of om gewoon samen even te ontspannen.

De maatschappelijk werker staat de cliënt met raad en daad bij op administratief vlak en helpt hem om familiale, sociale en maatschappelijke problemen in kaart te brengen.

Los van de therapeutische staf kan je voor de nodige sportieve ontspanning terecht bij de sport-en activiteitenbegeleider. Bij haar kan je o.a. terecht voor fitness, zwemmen, wandelen, fietsen, badminton enz.