Aanbod en werking

Omdat  iedereen uniek is, wil ELIM zorg op maat aanbieden. Dat houdt in dat het zorgaanbod nauw aansluit bij de zorgvraag en de eigenheid van de cliënt. Daarom biedt ELIM diverse methoden aan waaruit in het belang van de cliënt een zorgprogramma kan opgebouwd worden.

ELIM is een centrum waar psychotherapie en creatieve therapie wordt aangeboden.

Op het vlak van psychotherapie, biedt ELIM drie methoden aan: de psychoanalytische, de (narratief) systeem-theoretische en de cognitief gedragstherapeutische.

Wat de meer nonverbale en expressief ondersteunende therapie betreft, biedt ELIM  vijf methoden aan: de beeldende therapie, de bewegings en expressietherapie , de muziektherapie, de danstherapie en de  dramatherapie.

Uit deze diverse methoden wordt een programma samengesteld dat beantwoordt aan de zorgvraag en de eigenheid van de cliënt. Dit programma wordt ondersteund en mee gedragen door de sociotherapeuten.

Psychotherapie 

Wat de psychotherapie betreft (het meer verbale luik) kan er gekozen worden op indicatie tussen:

  • psychoanalytische psychotherapie
  • (narratief) systeemtheoretische psychotherapie
  • cognitief gedragstherapeutische psychotherapie

Vaktherapie

Wat de vaktherapie betreft (het meer nonverbale en ervaringsgerichte luik) bieden we:

  • beeldende therapie
  • bewegingstherapie
  • muziektherapie
  • dramatherapie
  • danstherapie