Info voor verwanten

Een verblijf in elim heeft invloed op u als partner, kind, vriend,... U kan, wanneer de cliënt hiermee instemt, samen met hem of haar een rondleiding krijgen in het centrum. Deze ontmoeting met elim geeft meer zicht op waar uw partner, familielid of vriend verblijft en geeft algemene informatie over hoe de behandeling eraan toegaat. De rondleiding wordt verzorgd door de persoonlijke begeleider van de betrokken cliënt. Het is de cliënt die hiertoe een afspraak kan maken. 

Wanneer er nood is aan begeleiding bij het samen spreken of wanneer de relatie met de cliënt door moeilijkheden onder druk komt te staan, kan elim eenmalig of herhaaldelijk een familie- of relatiegesprek aanbieden bij één van de psychologen of bij de psychiater. Deze gesprekken gebeuren uitsluitend in het bijzijn van de cliënt. 

Ook voor kinderen die vragen hebben bij een verblijf van mama of papa in elim, kan ruimte gemaakt worden voor een gesprek.

 

 

Info voor verwanten
Emmaus
PC Bethanië
elimart