Is ambulante hulpverlening ook mogelijk in elim?

Ambulante hulp en daghospitalisatie zijn niet mogelijk in elim. Na het ontslag worden u nog drie nazorggesprekken aangeboden. Het tarief van een nazorggesprek bedraagt 40€ per gesprek. Hiervoor is er geen tussenkomst van het ziekenfonds. Het tarief is aangepast voor personen met een WIGW-statuut. 

Is ambulante hulpverlening ook mogelijk in elim?

1
3


Emmaus
PC Bethanië
elimart