Is ambulante hulpverlening ook mogelijk in elim?

De laatste weken van uw behandeling zijn mogelijk in daghospitalisatie, om de overgang naar huis te vergemakkelijken. Elke behandeling start echter met een verblijf. Ambulante hulp is niet mogelijk in elim. Na het ontslag is er mogelijkheid tot drie nazorggesprekken. Het tarief van een nazorggesprek bedraagt 40€. Hiervoor is er geen tussenkomst van het ziekenfonds. Het tarief is aangepast voor personen met een WIGW-statuut. 

Is ambulante hulpverlening ook mogelijk in elim?

1
3


Emmaus
PC Bethanië
elimart