Impressies studiedag 10 jaar elim

Impressies studiedag 10 jaar elim
Ruimte om te tijden

Wordt psychotherapie niet al te veel meegenomen in de versnelling van deze tijd die weinig ruimte laat om bij de dingen stil te staan? Is therapie niet een samen zoeken hoe in het heden mijn verleden als hoopvolle toekomst naar mij toe kan komen? Dit is een gebeuren dat afstand en tijd vraagt. Klokkentijd, maar misschien nog meer Kairos-tijd die nieuwe mogelijkheden vrijlegt precies omdat hij weet verleden, heden en toekomst samen te ballen tot één 'visionair' moment. 

Vragen introspectie en reflectie soms niet om verstilling? Een interval van de Chronos-tijd maakt een verwonderend-aandachtig-zijn mogelijk. Aandacht hebben vereist echter een intensieve betrokkenheid of 'inter-esse', een in hoge mate aanwezig zijn bij zichzelf, de ander of het andere. Het is een niet verklarende vorm van denken die een passieve ontvankelijkheid opent waardoor men aangesproken kan worden door het andere. Dit nieuwe, het niet eerder gezegde of vertoonde, is echter niet in een objectief te concretiseren. Eerder onthult het zich via de omweg van het verwachtend wachten op openheid en vraagt het tijd die niet op voorhand te berekenen valt. Maar wie kan of mag nog wachten? Vormt de huidige tijdsgeest ons niet tot andere mensen met andere verlangens naar behandelaars?

Opent zelfreflectie niet het besef van mijn eigen betrokkenheid op de mij toegemeten tijd? Het geeft zin aan mijn leven maar maakt mij ook kwetsbaar. Misschien ook daarom laten we ons maar al te graag meedrijven met de drukte van de dag?

Speelt therapeutische verandering zich niet in belangrijke mate af in het nu-moment, poort tussen verleden en toekomst. Ingebed in een therapeutische relatie creëert Kairos een 'moment of meeting', een gedeelde mentale ruimte van wederzijdse (h)erkenning. In dit 'ogenblik' worden gebeurtenissen uit het verleden hier en nu hertaald als bij naslag. Onthulling van onvoorziene nieuwheid gaat gepaard met verwondering en scheppingsvreugde. 'La joie' is wellicht een veel belangrijker drager van het therapeutisch proces dan vermoed, misschien ook wel de werkelijke zin van het leven.

 

 

 


Emmaus
PC Bethanië
elimart