elimart - veronika pot - the road not taken

elimart - veronika pot - the road not taken

Over het gedicht... 

De dubbelzinnigheid van keuzes in het leven, het moment dat als een beslissing moet worden genomen is vaak ambigue. Is die keuze uit vrije wil of wordt die beïnvloed door hoe die eruit ziet, of bepalen maatschappelijke referentiekaders mee? Een gangbare hoofdstroom? Of (tijdelijke) emoties ? Ergens ‘verderop’ zullen we terugkijken naar het moment van die keuze en contempleren hoe sterk beslissend dat moment geweest is … The Road Not Taken gaat over wat er niet gebeurde. 

In het werk van Veronika Pot zit ook een verbinding tussen het gedicht van Robert Frost en het eerste deel van Divina Comedia van Dante 

Dante en Vergilius in het donkere woud met de bijzondere versregel: 

'Nel mezzo del cammin di nostra vita
mi ritrovai per una selva oscura
ché la diritta via era smarrita.'

“Halverwege onze levensreis vond ik mezelf terug in een donker woud, afgedwaald van het rechte pad.” 

 

The Road Not Taken 

Two roads diverged in a yellow wood,

And sorry I could not travel both

And be one traveler, long I stood

And looked down one as far as I could

To where it bent in the undergrowth;

 

Then took the other, as just as fair,

And having perhaps the better claim,

Because it was grassy and wanted wear;

Though as for that the passing there

Had worn them really about the same,

 

And both that morning equally lay

In leaves no step had trodden black.

Oh, I kept the first for another day!

Yet knowing how way leads on to way,

I doubted if I should ever come back.

 

I shall be telling this with a sigh

Somewhere ages and ages hence:

Two roads diverged in a wood, and I—

I took the one less traveled by,

 

__ Robert Frost 


Emmaus
PC Bethanië
elimart