Niet-verbale therapie

Niet verbale therapie is een krachtige toegangspoort om diepere lagen in de belevingswereld te benaderen en in beweging te brengen. Elim zet dan ook sterk in op de verschillende vormen van niet-verbale therapie.

Beeldende therapie

In beeldende therapie wordt met verschillende materialen gewerkt zoals klei, verf, papier, steen, houtskool, stift, kleurpotloden, soft- en oliepastels … Door met deze materialen te zoeken, te voelen, te spelen en te creëren, kunnen innerlijke dynamieken zich tonen. Het eigen werkstuk brengt bewuste en onbewuste beeldentaal voort. Beeldende therapie biedt de kans samen met de therapeut op zoek te gaan naar herkenning, erkenning en verandering doorheen de binding die ontstaat met het eigen beeld en de therapeut.

Dramatherapie

In dramatherapie wordt gebruikgemaakt van verschillende werkvormen zoals rollenspelen, improvisatiespel en opstellingen. De dramatherapeut zet de genoemde werkvormen bewust in om een acceptatie- en/of veranderingsproces op gang te brengen. Door op een ‘speelse’ manier met problemen aan de slag te gaan, kan het de cliënt helpen om op een andere manier te kijken naar de eigen problematiek en om te gaan met lastige situaties.

Danstherapie

In de danstherapie wordt op verschillende manieren uitdrukking gegeven aan wat een mens innerlijk beweegt. Zowel collectief, interactief als individueel worden op een dansende manier emoties ontladen en de verbinding met het lichaam wordt hersteld. De danser kan inzicht verwerven in de verhouding met zichzelf, met zijn verleden, met de ander. Naast het plezier van de levenskracht worden ook nieuwe mogelijkheden ervaren, geëxploreerd, geoefend en versterkt. De therapeutische werking van dans staat los van danservaring en individuele fysieke mogelijkheden.

Muziektherapie

Muziek brengt in contact met wat onverwoordbaar aanwezig is. Vanuit muzikale improvisatie ontstaan mogelijkheden om bij zichzelf stil te staan, maar ook om zichzelf in relatie tot de ander te exploreren. Elk individu kan dit op zijn eigen tempo doen, met zijn eigen unieke muzikale spel. Het ontstaan van een gedeelde en veilige muzikale ruimte vormt de basis voor een innerlijk veranderingsproces.

Psychomotorische therapie

In psychomotorische therapie is bewegen geen doel op zich maar een middel om meer voeling te krijgen met zichzelf in het lichaam. Via lichaamsbeleving- en bewustzijn, spelend bewegen en bewuster omgaan met spanning en ontspanning wordt de relatie tot zichzelf en de ander onderzocht en bewerkt.

 

Niet-verbale therapieEmmaus
PC Bethanië
elimart