Is het noodzakelijk dat ik over een verwijsbrief of verwijzer beschik?

Een verwijzing is niet noodzakelijk. U kan op eigen initiatief, tijdens de kantooruren (van 08.00 tot 16.30 uur), een afspraak maken voor een kennismakingsgesprek op het nummer 03 317 11 00.

Is het noodzakelijk dat ik over een verwijsbrief of verwijzer beschik?

1
3


Emmaus
PC Bethanië
elimart