Is elim een erkend psychiatrisch ziekenhuis en is er een terugbetaling door het ziekenfonds?

Elim maakt deel uit van Psychiatrisch Centrum Bethanië en Emmaus vzw. Het erkenningsnummer bij het RIZIV is 72093764. 
Elim is erkend als A-37 dienst. Tussenkomst van het ziekenfonds is verzekerd. U betaalt enkel het remgeld.
 

Is elim een erkend psychiatrisch ziekenhuis en is er een terugbetaling door het ziekenfonds?

1
3


Emmaus
PC Bethanië
elimart