Is ambulante hulpverlening ook mogelijk in elim?

Tijdens de laatste periode van uw proces is behandeling mogelijk in daghospitalisatie (waarbij u thuis slaapt en naar Elim komt voor de therapieën), om de overgang naar huis te vergemakkelijken. Elke behandeling start echter met een verblijf. Ambulante hulp is niet mogelijk in elim. Na het ontslag is er mogelijkheid tot drie nazorggesprekken. Het tarief van een nazorggesprek bedraagt €40. Hiervoor is er geen tussenkomst van het ziekenfonds. Het tarief is aangepast voor personen met een WIGW-statuut. 

Is ambulante hulpverlening ook mogelijk in elim?

1
3


Emmaus
PC Bethanië
elimart