Medicatie

Voor de behandeling van sommige ziektebeelden is het noodzakelijk dat u medicatie neemt. 
U treedt hierover altijd in overleg met uw arts of psychiater. Hij zal samen met u de voor- en nadelen afwegen alvorens medicatie wordt opgestart. 

Medicatie

1
3


Emmaus
PC Bethanië
elimart