Is bezoek welkom?

Bezoek is altijd welkom tot 22 uur, maar therapiemomenten gaan voor op het ontvangen van bezoek. Cliënten spreken met hun bezoek best een tijdstip af om hen te ontvangen. Het bezoek is niet toegestaan in de stille zone. 

Is bezoek welkom?

1
3


Emmaus
PC Bethanië
elimart