Is verdere opvolging na het beëindigen van het verblijf in elim mogelijk?

Een verblijf in elim is een schakel in uw persoonlijk proces, dat uiteraard verder loopt na het verblijf. Het is mogelijk dat u na elim nog professionele hulp kan gebruiken. Het team geeft hiervoor advies en helpt u desgewenst verder op weg. Elim voorziet geen nazorg. Indien nodig kan u na ontslag drie gesprekken houden met een van de medewerkers van elim. Uiteraard blijven we bereikbaar, ook na uw verblijf, wanneer u uw weg niet vindt in het hulpverleningsaanbod.

Is verdere opvolging na het beëindigen van het verblijf in elim mogelijk?

1
3


Emmaus
PC Bethanië
elimart